ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η φιλοσοφία μας

Η “Inncha ” είναι μια σύγχρονη επιχείρηση που απαρτίζεται από ένα σύνολο νέων ανθρώπων με όραμα, εμπειρία και άριστη γνώση της τεχνολογίας του σήμερα.
Παρακολουθεί τις εξελίξεις και με συνεχείς μελέτες βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από αυτές.Το βασικό σημείο διαφοροποίησης μας είναι η συλλογή πληροφοριών τόσο από τον πελάτη μας όσο και από την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται με στόχο την από κοινού χάραξη της επικοινωνιακής αλλά συχνά και της εμπορικής πολιτικής της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Η αποστολή μας

Έχοντας μια σφαιρική εικόνα της αγοράς αλλά και εκ των έσω εικόνα της επιχείρησης μπορούμε να καταρτίσουμε ένα επιχειρηματικό πλάνο σε ετήσια βάση χρησιμοποιώντας σύγχρονα «marketing tools» και θέτοντας στόχους μετρήσιμους με εγγυημένα αποτελέσματα.
Η εταιρική φιλοσοφία μας “Value for money” βρίσκει συμμάχους όλους όσους πιστεύουν ότι η σημερινή κατάσταση της αγοράς είναι η ευκαιρία των επιχειρήσεων για να κερδίσουν μερίδιο αγοράς με επιθετικές πολιτικές και κινήσεις που άλλοτε δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πραγματικότητα!